Veiligheidssignalering: hoe zit dat eigenlijk?

Woorden schieten soms te kort. Sterker nog, hoe moet je communiceren als je elkaars taal niet spreekt? Communiceren met ‘handen en voeten’ werkt misschien als je iets in het buitenland wilt bestellen maar pakt op de werkplaats wat minder uit. Hoe los je communicatie dan op? Juist, door middel van veiligheidssignalering in de vorm van een bord.

Veiligheidssignalering verplicht: ja of nee?

Om maar met de deur in huis te vallen, veiligheidssignalering is niet verplicht. Althans zo zwart wit staat het niet in artikel 3.16 van het Arbobesluit. Maar net zoals bij alles zitten ook hier wat haken en ogen aan. De wet daarentegen beschrijft een oproep tot verantwoording. Kortom, herken je gevaar op het pand waarbij jij betrokken bent? Signaleer en handel er naar. Iedereen die op het pand aan het werk aanwezig is moet namelijk begrijpen wat de gevaren zijn en hoe er gehandeld moet worden bij calamiteiten. De oplossing hiervoor is dus taalloze communicatie.

Hoe moet veiligheidssignalering er uit zien?

Daar is gelukkig een norm voor opgesteld, namelijk de NEN-EN-ISO 7010. Deze norm beschrijft simpelweg de kaders die van belang zijn bij het ontwerp van veiligheidssymbolen. De meest gebruikte vorm van veiligheidssignalering zijn pictogrammen. Handig te installeren en gemakkelijk om te begrijpen. Ben je op zoek naar een alternatief? Denk dan aan kettingen, afzetlint en paaltjes. Op een lager niveau wordt rode markeringslijnen en tegels gebruikt. Rood is de signaalkleur van gevaar, hierdoor weet je precies waar je wel en niet mag komen.

Onze belangrijkste tip; maak het niet te moeilijk. Zorg er voor dat de veiligheidssignalering pictogrammen bevat die makkelijk te begrijpen zijn. Verder is het natuurlijk van belang dat het goed zichtbaar is. Denk dus na over de plaatsing van de veiligheidssignalering. Houd rekening met obstakels en de hoogte. Stap in de situatie van de eindgebruiker en zorg dat hij de risico’s kan voorkomen door middel van de veiligheidssignalering.

Conclusie

Veiligheidssignalering is een relatief eenvoudige manier om je verantwoording voor een veilig pand te nemen. Handel je volgens artikel 3.15 van het Arbobesluit? Goed bezig. De extra waarschuwing zal namelijk voor bewustwording bij de eindgebruikers zorgen. We raden je aan om consequent te zijn in de keuzes die je met betrekking tot de signalering maakt. Gevaarlijke situaties kunnen alleen voorkomen worden als de eindgebruiker duidelijk weet waar hij/zij aan toe is. Hierbij is de kracht van eenvoud is leidend.