Veilig zonnepanelen plaatsen

Veilig zonnepanelen plaatsen

In Nederland zullen binnenkort vrijwel alle daken voorzien zijn van zonnepanelen. Deze groeiende markt brengt een toename in werkzaamheden op hoogte met zich mee. Veiligheid is van het grootste belang bij de installatie van zonnepanelen. Helaas wordt veiligheid nog te vaak genegeerd, wat leidt tot veel ongevallen. Wij bieden verschillende eenvoudige, snelle en soms winstgevende oplossingen. 

Kennis en ervaring zijn essentieel bij het plaatsen van zonnepanelen. Naast elektrotechnische kennis om brandgevaar te voorkomen, is kennis van valbeveiliging ook belangrijk. Gebrek aan kennis, de juiste materialen en de gewoonte om onveilig te werken zijn de belangrijkste oorzaken van ongevallen. Wij dragen graag bij aan het uitsluiten van ongevallen, want we willen allemaal veilig naar huis aan het einde van de werkdag. 

Hieronder staan relevante aspecten van veilig werken op hoogte met zonnepanelen, waaronder uitdagingen, producten, oplossingen en het herkennen van gevaren. 

Collectieve valbeveiliging is de voorkeur en wettelijk vereist. Dit betekent werken met systemen en materialen die automatisch iedereen op het dak beveiligen, zoals steigers, dakrandbeveiliging, vangnetten en hekwerken. Een populair systeem is het ASC Klasse B hekwerk, dat op zowel schuine als platte daken kan worden gebruikt om monteurs collectief te beschermen. Dit systeem biedt bescherming bij een val, terwijl de monteurs normaal kunnen werken. 

Wanneer collectieve systemen niet mogelijk zijn, kunnen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) worden gebruikt, zoals harnassen, lijnen, meelopers en ankerpunten. Een uitdaging in de PV-markt (zonnepanelen markt) is het vinden of creëren van ankerpunten. Een betaalbaar mobiel ankerpunt is de Rothoblaas loop, die eenvoudig in de constructie kan worden bevestigd. Het gecertificeerde Petzl Pulse ankerpunt kan zonder bouten in muren worden bevestigd en eenvoudig worden verwijderd na voltooiing van het werk. Verschillende manieren om met ankerpunten te verbinden zijn statische lijnen, meelopers en valstopblokken. 

Voor een veiligheidsharnas zijn er verschillende opties, zoals de betaalbare Easy on, het comfortabele Kedge Comfort veiligheidsharnas, het praktische Petzl Newton Easyfit , een hellende daken set van Petzl, een hellende daken set Comfort of een op maat samengesteld veiligheidsharnas met behulp van de 3D Configurator.  Naast valbeveiliging zijn ook andere PBM's essentieel, zoals veiligheidsbrillen, -helmen, -schoenen en -kleding.  

Voorafgaand aan het werk op een dak moet de constructie worden gecontroleerd op stevigheid. Dakinspecties zijn onmisbaar om de stabiliteit van het dak te waarborgen. Gebruik loopplanken of werkpodia om een stabiele werkplek te creëren. 

Training en opleiding 
Zorg ervoor dat werknemers getraind zijn in valbeveiliging, het gebruik van ladders en steigers, en algemene veiligheidspraktijken. Blijf op de hoogte van veiligheidsvoorschriften en specifieke richtlijnen voor zonnepaneelinstallatie. 

Door deze veiligheidsmaatregelen te volgen, creëer je een veilige werkomgeving en sluit je het risico op ongevallen uit bij het werken op hoogte met zonnepanelen. 

Zijn er nog vragen over het juiste gebruik van PBM's bij het werken met én rondom zonnepanelen op hellende of platte daken? Vul ons contact formulier in neem contact met ons op.