Valbeveiliging schuin dak

Werken jij en je team op hoogte? Dan ben je vast niet onbekend met de risico’s die daarbij komen kijken. Om valgevaar voor te zijn, is het belangrijk om gebruik te maken van valbeveiliging. Op schuine daken gebruik je specifieke valbeveiliging voor een schuin dak. Op deze pagina lees je daar alles over.

Waarom is valbeveiliging schuin dak essentieel?

Werken op schuine daken brengt unieke uitdagingen met zich mee, waaronder het risico op valpartijen. Speciale valbeveiliging voor dit type dak is essentieel om dat risico te minimaliseren en een veilige werkomgeving te creëren.

Want hoewel permanente valbeveiliging niet zwart-op-wit verplicht is, is het wel verplicht om een veilige werkomgeving te bieden voor je werknemers of collega’s. Valbeveiliging is daar (bij werken op hoogte, zeker op een schuin dak) vanzelfsprekend onderdeel van.

Schuin dak vs. plat dak

Als een dak een helling heeft van meer dan 15 graden, spreken we van een schuin dak. De helling van een plat dak mag minimaal 3 graden zijn (is de hellingshoek hoger, dan spreek je van een hellend plat dak of een flauw hellend dak). Je kunt je voorstellen dat het verschil tussen een helling van 3 graden en een helling van meer dan 15 graden aanzienlijk is.

Daarom worden er voor de twee verschillende typen daken (schuin en plat) verschillende soorten valbeveiliging gebruikt.

Valbeveiliging voor het werken op een schuin dak

Veilig werken op een schuin dak is dus ontzettend belangrijk. Voor valbeveiliging schuin dak maken we onderscheid in twee soorten werkzaamheden:

  1. Werkzaamheden van korte duur
  2. Werkzaamheden van lange duur

#1 Werkzaamheden van korte duur

Voor werkzaamheden van korte duur kunnen eenvoudigere maatregelen qua valbeveiliging worden getroffen dan wanneer er structureel voor langere tijd aan een dak gewerkt moet worden. Denk hierbij aan PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen).

#2 Werkzaamheden van lange duur

In het geval van langdurige werkzaamheden op een schuin dak, zoals tijdens bouwprojecten of uitgebreide reparaties, moeten er specifieke voorzorgsmaatregelen getroffen worden. Een essentiële basismaatregel is het implementeren van collectieve valbeveiliging schuin dak, zoals een dakafzetting of hekwerk.

Er kunnen natuurlijk situaties ontstaan waarbij deze collectieve voorzieningen niet aanwezig zijn. In dergelijke gevallen kun je terugvallen op individuele valbeveiligingssystemen.

Ook komt dakrandbeveiliging voor een schuin dak om de hoek kijken bij lange werkzaamheden.

Dakrandbeveiliging is een collectieve beschermingsoplossing, die blootstelling aan valgevaar voorkomt. Het zorgt voor een veilige toegang tot een hoger gelegen werkplek, in dit geval een dak, ook voor mensen die niet specifiek zijn opgeleid voor veilig werken op hoogte.


Volgens de arbeidshygiënische strategie overweeg je eerst collectieve valbeveiliging.

Collectieve valbeveiliging schuin dak

Collectieve valbeveiliging is de eerste die je overweegt volgens de arbeidshygiënische strategie. En niet zonder reden: deze vorm is makkelijk te gebruiken én beschermt meerdere mensen tegelijk.

Voorbeelden van collectieve valbeveiliging voor een schuin dak zijn:

  • Dakrandbeveiliging: Dit zijn permanente of tijdelijke hekwerken geplaatst langs de randen van het dak om te voorkomen dat mensen eraf vallen.

Individuele valbeveiliging schuin dak

Vaak gaan collectieve beschermingsmiddelen hand in hand samen met individuele beschermingsmiddelen. Voor de optimale veiligheid, heb je ze beiden op orde.

Individuele valbeveiliging is ontworpen om één persoon te beschermen. Ze vereisen dat de gebruiker ze actief draagt en ermee verbindt, en ze gaan samen met PBM. Voor werkzaamheden op een schuin dak zijn voorbeelden van individuele valbeveiliging:

  •  Harnassen: Een volledig lichaamsharnas dat de drager bij een val ondersteunt en de impact over een groter deel van het lichaam verdeelt, waardoor letsel wordt geminimaliseerd.
  • Ankerpunten: Hoewel individuele werknemers zich hieraan moeten vastklikken, vormen ankerpunten in combinatie met veiligheidslijnen een systeem dat meerdere gebruikers tegelijk kan beschermen, waardoor het een collectief voordeel biedt. Ons Rothoblaas Loop ankerpunt is de ideale oplossing om op een veilige en betrouwbare manier te verankeren op hellende daken. 
  • Veiligheidslijnen: Zoals vanglijnen, positioneringslijnen en verstelbare lijnen die het harnas van de gebruiker verbinden met een vast ankerpunt of een horizontale / verticale levenslijn.
  • Valdempers: Deze apparaten worden gebruikt in combinatie met vanglijnen om de krachten die tijdens een val op het lichaam van de gebruiker worden uitgeoefend, te verminderen. Ze doen dit door de valafstand geleidelijk te vertragen en de stopkracht te verminderen.

Het gebruik van individuele valbeveiliging vereist passende training en kennis over hoe de uitrusting correct gebruikt en onderhouden dient te worden. Het is cruciaal dat gebruikers regelmatig hun valbeveiliging keuren en deze correct dragen en bevestigen om maximale bescherming te garanderen.

Advies over valbeveiliging schuin dak?

Bij Kedge maken we veilig werken makkelijk. Neem contact met ons op voor advies over jouw project op hoogte.