Permanente ankerpunten met CE-markering wél mogelijk

De markt kan niet communiceren dat permanent te bevestigen ankerpunten voldoen aan de norm EN 795:2012. Want ankerpunten die permanent worden bevestigd aan een constructie zijn niet in overeenstemming met de Europese verordening persoonlijke beschermingsmiddelen, omdat het namelijk geen persoonlijk beschermingsmiddelen zijn. En daardoor horen ze niet thuis in de EN 795. De permanent te bevestigen ankerpunten zijn bouwproducten en kunnen onder deze richtlijn en na een intensief traject van onderzoek en testen wél worden voorzien van CE-markering.

Achtergrond

Vanaf de eerste keer dat de norm EN 795 in 1996 van kracht werd, heeft de Europese Commissie gewaarschuwd dat slechts een deel van de norm kan worden geharmoniseerd. Aangezien de ankerpunten geen persoonlijke beschermingsmiddelen zijn, horen ze niet thuis in de EN 795. En daarmee kunnen deze ankerpunten niet worden voorzien van CE-markering onder de Richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen. De Europese Commissie heeft met verschillende waarschuwingen de nationale normalisatie-instituten opgelegd hier rekening mee te houden. En toch is het tot op de dag van vandaag niet gelukt om deze ankerpunten in de revisies van de EN 795 volledig geharmoniseerd te krijgen.

Verwarring

De uitspraken van de Europese Commissie en de uitspraken door het Europese Hof, weerhoudt diverse fabrikanten en voorschrijvers er toch niet van om de indruk te wekken dat de EN 795 ook op deze ankerpunten betrekking heeft. Dat leidt tot veel vragen en veroorzaakt verwarring in de markt. Fabrikanten zeggen onterecht dat de ankerpunten aan de EN 795:2012 ‘’voldoen’’. Ook in bestekeisen wordt opgenomen dat de permanente voorziening moet voldoen aan deze norm. Een onjuiste bestekeis waar formeel niet aan voldaan kan worden.

Alternatieve route Een ankerpunt is bedoeld om valgevaar te voorkomen. Aangelijnd vallen mag niet gebeuren. Een ankerpunt bedoeld voor ‘valstop’ (fall arrest) zal iemands val moeten stoppen en vervolgens zijn gewicht moeten houden. Zoals hierboven beschreven zijn permanent bevestigde ankerpunten bouwproducten en vallen daarmee onder de Europese verordening voor bouwproducten. Die route is door de verwarring nog niet collectief door de industrie bewandeld, waardoor het (nog) geen verplichting is om CE-markering onder een geharmoniseerde norm aan te brengen. Ondanks dat is het voor fabrikanten wel degelijk mogelijk om CE-markering aan te brengen. Als een product niet (of niet helemaal) onder een geharmoniseerde norm valt, kan de fabrikant een alternatieve route nemen.Intensief traject

Het is mogelijk om onder toeziend oog van de Europese Commissie een aangewezen instituut een beoordelings- en onderzoeksprogramma (EAD en ETA) op te laten stellen. Op basis van de eisen uit de EAD en ETA wordt een verklaring van overeenstemming (DOP-verklaring) opgesteld en wordt het product voorzien van CE-markering. Een zeer intensief traject, wat Kedge Safety Systems als een van de weinige met succes heeft doorlopen voor het Kedge Ankerpunt Bitumen type Fall Arrest. Alle facetten uit de praktijk moesten natuurlijk uitgebreid onderzocht en getest worden. Om de geschiktheid onder Europese omstandigheden te testen, zijn proeven uitgevoerd bij extreem hoge en lage temperaturen. De zon werd nagebootst door een enorme lampenconstructie en de lage temperaturen werden gesimuleerd in een vriescel. Om de geschiktheid na veroudering te onderzoeken, zijn testmonsters in een speciaal ontwikkelde klimaatkast kunstmatig verouderd. Dit product doorstond alle testen met glans, en dat betekent dat CE-markering terecht gevoerd mag worden! Voor de fabrikanten die dit traject niet doorlopen hebben, is het afwachten tot de specifieke norm onder de Richtlijn voor bouwproducten er komt. 


Meer informatie over ankerpunten?