Is permanente valbeveiliging verplicht?

Lang verhaal kort: nee, je bent als gebouweigenaar of beheerder niet verplicht om een permanente valbeveiliging te installeren. Dat betekent niet dat het niet verstandig is om dat toch te doen. Valbeveiliging is namelijk wél verplicht voor alle werkzaamheden boven 2,5 meter, zoals beschreven in het Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 3.16. Lid 2.

Wat zegt de wet over permanente valbeveiliging?

Om een duidelijk beeld te schetsen van de regels moeten we eerst alle verschillende wetten nagaan. Ja, dat lees je goed, meerdere wetten dus:

·        De Arbeidsomstandighedenwet is bedoeld voor zowel werkgevers als werknemers en stelt hen beiden verantwoordelijk om valgevaar te voorkomen.

·        Het Arbeidsomstandighedenbesluit kijkt naar de aansprakelijkheid van de gebouweigenaar gedurende het bouwproces. En dus niet naar het latere beheer en onderhoud van het pand.

·        De woningwet bepaald dat een gebouweigenaar zorg moet dragen dat een gebouw geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid vormt. Maar ook hier wordt dus niets gezegd over een verplichte permanente valbeveiliging.

·        Het burgerlijk wetboek geeft aan dat een gebouweigenaar aansprakelijk kan worden gesteld als zijn opstal niet voldoet aan de veiligheidseisen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een slecht functionerende lift of onvoldoende brandveiligheidsmaatregelen. Ook hier wordt niets gezegd over het treffen van voorzieningen voor een permanente valbeveiliging op het dak.

·        Het bouwbesluit stelt dat een nieuw gebouw zo gebouwd moet zijn dat er veilig onderhoud aan kan worden uitgevoerd. Maar dit heeft dus geen betrekking op bestaande gebouwen. En het zogeheten ‘Toetsingskader Veilig Onderhoud op of aan Gebouwen’ laat zien dat een dak veilig kan worden onderhouden zonder permanente valbeveiliging.

Zoals je kan zien is er dus geen enkele wet die een gebouweigenaar verplicht om permanente valbeveiliging te installeren. Wel is er vaak een onderhoudsplicht vanuit de fabrikant om de garantie te behouden maar dit is dus géén wettelijke verplichting.

null

 

Waarom zou je dan toch permanente valbeveiliging overwegen?

Iedere keer dat iemand jouw dak op gaat – of het nou een werknemer is, een dakdekker of wie dan ook – wordt de kans dat iemand valt, zich bezeert en een schadevergoeding eist groter. Om er zeker van te zijn dat je handelt vanuit het belang van je werknemers en je onderneming is het volgende aangeraden. Een permanente valbeveiliging die regelmatig gekeurd wordt en (opfris)cursussen over veilig werken op hoogte.

Naast het veiligheidsaspect is permanente valbeveiliging een investering die zich op de lange termijn uitbetaald. Wanneer er iedere keer een werkzaamheden op het dak zijn moeten deze op een veilige manier gebeuren. Wanneer hiervoor telkens tijdelijke voorzieningen getroffen worden, kunnen deze kosten behoorlijk oplopen. Vandaar dat het verstandig als gebouweigenaar verstandig is om te investeren in permanente valbeveiliging.

 

Doe onderzoek naar de beste valbeveiliging voor jouw dak

Door middel van een veiligheidsonderzoek of RI&E kan je precies zien welke punten van het dak het meest bezocht worden en welke plekken het grootste val risico vormen. Hierna kan je besluiten of je het best een barrier hekwerkKEEPR kabelsysteemKedge ankerpunt, of een combinatie daarvan kan installeren.

Mocht je nog vragen hebben over de verschillende permanente valbeveiliging oplossingen voor jouw project neem dan contact met ons op via het contactformulier. Stuur een mailtje aan info@kedge.nu met je specifieke vraag. Bel ons op +31183643750. Of nog beter, kom gezellig op de koffie in Gorinchem!

Je kan natuurlijk ook rechtstreeks via de website bestellen, wel zo handig. Naast permanente valbeveiliging oplossingen hebben we namelijk ook nog een uitgebreid aanbod aan veiligheidsharnassenPBM’s en veiligheidssignalering.


Neem contact op