Ben je als VvE aansprakelijk bij werkzaamheden op het dak?

Wat kunnen die wetten en regels soms lastig zijn hè.  Wat ben je nu precies verplicht? Je wilt immers wel weten of je voldoet aan de wettelijke eisen. En hoe zit het met aansprakelijkheid? Je wilt namelijk voorkomen dat je aansprakelijk wordt gesteld. Na het lezen van dit artikel weet je het antwoord op deze vragen.

Zijn we verplicht valbeveiliging aan te brengen?

Even heel kort door de bocht. Nee je bent het niet verplicht. Maar helaas werkt het natuurlijk niet zo simpel als dat. Het is de taak van werkgever om te zorgen dat werknemers veilig kunnen werken. In de relatie tussen VvE (de opdrachtgever) en de opdrachtnemers is de laatstgenoemde doorgaans verantwoordelijk voor het creëren van een veilige werkomgeving. Het kan ook voorkomen dat de VvE zijn eigen onderhoudspersoneel heeft. In dat geval is het de taak van de VvE om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Een veilige werkomgeving op het dak wordt vaak gecreëerd met het plaatsen van (tijdelijke) valbeveiliging. Maar wanneer is valbeveiliging überhaupt verplicht? Artikel 3.16 van het Arbobesluit zegt daarover het volgende:

  • Bij werkzaamheden op meer dan 2,5 meter hoog.
  • Werk je lager dan 2,5 meter maar is er nog sprake risico verhogende omstandigheden zoals puntige hekwerken? Ook dan is valbeveiliging verplicht.
  • Het kan voorkomen dat je op een locatie bevindt waar je doorheen kan vallen. Rondom een lichtstraat is er bijvoorbeeld sprake van doorvalgevaar

Zoals je ziet: valbeveiliging is in best veel situaties noodzakelijk. En als er iedere keer tijdelijke valbeveiliging geplaatst moet worden lopen de kosten aardig op. Denk hierbij aan het plaatsen van een hekwerk en het omhoog halen van alle materialen voor installatie. Wanneer je zo al het onderhoud over 10 jaar bij elkaar op telt is een investering in permanente valbeveiliging zo gek nog niet. 

null

Wie is er aansprakelijk?

Zoals bepaald in de Arbowet is de werkgever de verantwoordelijke voor een veilig werkomgeving. Toch is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid. Een veilige werkplek creëer je namelijk niet alleen. Al zorgt een werkgever voor de juiste valbeveiliging, blijft deze afhankelijk van hoe de werknemer er mee om gaat. Verder heeft de gebouwbeheerder of -eigenaar de taak om te zorgen voor een veilig pand. Zo kan er wel valbeveiliging geplaatst worden maar als de onderconstructie van het dak niet betrouwbaar is zorgt dit alsnog voor problemen. Wanneer het gebouw een permanent valbeveiligingssysteem heeft, is de gebouweigenaar verantwoordelijk voor het goed functioneren hiervan. Dit betekent dat het systeem geïnspecteerd en onderhouden wordt volgens de richtlijnen van de fabrikant. Verder is het de taak van de VvE om er op toe te zien dat het systeem op de juiste manier wordt gebruikt.


Conclusie

Lang verhaal kort: je bent als VvE niet aansprakelijk bij de werkzaamheden die op jouw dak worden uitgevoerd. Wanneer je als bestuurder of beheerder gewoon je functie naar behoren uitvoert kan er weinig misgaan. Zorg er dus voor dat jouw gebouw geen gevaarlijke situaties oplevert en je de gebruiker tijdelijk informeert over de gedragsregels op het dak.

We hebben met het Veilig Dakprotocol een duidelijk overzicht gemaakt die je bij een dak  toetreding op kan hangen. Zo is de gebruiker geïnformeerd over de regels op het dak.Door alle informatie op een compacte en laagdrempelige manier te brengen zijn daktoetreders zich gemakkelijker bewust van de mogelijke gevaren. Download het Veilig Dakprotocol hier of vraag de poster aan op A3. 


Download het Veilig Dakprotocol