Vragen of hulp nodig?

Bel of e-mail mij

Bestel gratis het Kedge Handboek

Bekijk het handboek Voorkom Valgevaar online.
Voorkom Valgevaar

Alles over aangelijnd werken op platte daken.


Handboek aanvragen

Of bekijk het handboek Voorkom Valgevaar online.

Bestel gratis poster Voorkom Valgevaar

Bekijk het handboek Voorkom Valgevaar online.

Bestel de poster in A2 formaat of download de poster in A4 formaat.


Poster aanvragen

Vrijblijvend positioneringsadvies


Vraag vrijblijvend een positioneringsadvies voor ankerpunten aan.


Positioneringsadvies aanvragen

Nieuws

Hier staan de meest recente nieuwsberichten. Voor oudere berichten kunt u terecht in het nieuwsarchief.


Inspectie controleert valgevaar op kleinere bouwlocaties

16 april 2012 ·

De Inspectie SZW gaat het veilig gebruik van ladders en rolsteigers op kleinere bouwlocaties vanaf halverwege deze maand extra controleren. Jaarlijks komen er op bouwterreinen gemiddeld vijf mensen om het leven en houden er tientallen blijvend letsel over door een val van een ladder of steiger.

Deze inspectieronde, die zo’n drie weken duurt, richt zich op de kleinere bouwlocaties in binnensteden. Het gaat daarbij om nieuwbouw, verbouw en onderhoud- en reparatiewerkzaamheden, ook bij particulieren. Dit werk wordt uitgevoerd door bouw- en aannemingsbedrijven, schilders en installateurs.

Bij kleine bouwprojecten gebeuren relatief vaak ongevallen. Dit komt onder meer omdat er vaak met bijvoorbeeld te korte ladders of instabiele rolsteigers wordt gewerkt. Ongelukken bij kortdurende klussen zijn vaak het gevolg van gemakzucht, slordigheid en onvoldoende voorbereiding.

Deze inspectieronde richt zich op het hele land. Als er onveilige situaties worden aangetroffen, zullen de inspecteurs het nemen van passende maatregelen afdwingen zodat er veilig gewerkt wordt. Ze kunnen daarbij een waarschuwing geven, een boete uitdelen of werkzaamheden stilleggen.

Bron: Inspectie SZWKennisgeving door Kedge

27 januari 2011 ·

Géén CE-markering op ankerpunten
Kedge heeft er de afgelopen jaren steeds op gewezen dat het aanbrengen van CE-markering op valbeveiligingsankerpunten en kabelsystemen niet is toegestaan. Uit een recent arrest van het Europees Hof van Justitie (C-185/08) blijkt nu inderdaad dat ankerpunten niet vallen onder de Richtlijn 89/686 voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen en dan ook niet voorzien mogen worden van CE-markering onder deze Richtlijn.

Ankerpunten vallen niet onder Richtlijn 686
Kedge werd jarenlang, naar nu blijkt onterecht, verweten dat haar ankerpunt niet CE-gemarkeerd was. Dit mondde uit in diverse juridische procedures. Het Europees Hof van Justitie heeft nu duidelijkheid gebracht: ankerpunten vallen inderdaad niet onder Richtlijn 89/686 voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen en het is daarom niet toegestaan om hierop een CE-markering aan te brengen. Deze ankerpunten zijn namelijk niet bestemd om door de gebruiker ervan, gedurende de tijdsduur dat deze aan een risico is blootgesteld, te worden gedragen of vastgehouden. Overigens concludeerden eerder ook de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Nederlandse Regering en de Europese Commissie dat betreffende ankerpunten niet onder de genoemde richtlijn vallen. Het onterecht voeren van CE-markering is een economisch delict.

Geen CE-gemarkeerde ankerpunten op de markt!
Nu er duidelijkheid is verkregen roept Kedge dan ook alle fabrikanten, importeurs en handelaren van valbeveiligingsankerpunten en kabelsystemen op, om direct te stoppen met het op de markt brengen van CE-gemarkeerde ankerpunten en kabelsystemen. En ook om alle mededelingen in brochures en anderszins, die inhouden, suggereren of impliceren dat deze producten voorzien zijn van een CE-markering, CE-gekeurd dan wel CE-gecertificeerd zijn onder het bereik van richtlijn 89/686, te verwijderen en verwijderd te houden. Kedge ziet de uitspraak van het Europees Hof van Justitie als een grote overwinning in de jarenlange juridische procedures.  Lees hier de volledige uitspraak van het Hof.Kedge verwelkomt 1.000ste verwerker!

20 december 2010 ·

Onlangs heeft Kedge Safety Systems de 1.000ste Kedge verwerker verwelkomd op de Kedge Montage Instructie. Deze cursus is bedoeld om dakdekkers kennis te laten maken met de wetgeving betreffende valbeveiliging, het positioneren van ankerpunten, het gebruik ervan en het monteren van de Kedge. Afsluitend wordt een demonstratie gegeven op een voor Europa unieke testinstallatie.


De heer M.H. Jongenelen, werkzaam bij Daktechniek Nederland te Oirschot, is de 1.000ste verwerker van Kedge. Doordat hij deze cursus heeft gevolgd, is zijn bedrijf “Kedge gecertificeerd” en mag het bedrijf de ankerpunten van Kedge plaatsen. Om dit heugelijke feit te vieren was er bij de koffie een ‘Kedge Taart’ die werd aangesneden door Kees Uittenbogaard (vaste instructeur van de Kedge Montage Instructie).


Wilt u ook een verwerker van Kedge worden? Neem dan contact met ons op voor de beschikbare data voor de Kedge Montage Instructie. Deze instructie is kosteloos en duurt één ochtend.kedge